REGULAMIN PROGRAMU „STREFA PARTNERA FLOGA”

Warunki korzystania z usługi i Regulamin programu sprzedaży afiliacyjnej produktów FLOGA

1. Przystąpienie do Programu STREFA PARTNERA FLOGA jest jednoznaczne z akceptacją Warunków korzystania z usługi i postanowień zawartych w Regulaminie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo, do zmiany warunków korzystania z usługi. Wszelkie wprowadzone w trakcie programu zmiany podlegają Warunkom korzystania z usługi. Kontynuowanie korzystania z Programu po takich zmianach, jest jednoznaczne z akceptacją ze strony użytkownika wszystkich zmian, które zostały wprowadzone. Naruszenie postanowień zawartych w Regulaminie i ZASADACH Programu, spowoduje natychmiastowe wykluczenie uczestnika z Programu partnerskiego. Związane jest to z utratą wszelkich zaległych płatności z tytułu prowizji.

3. Warunki przystąpienia i korzystania z Programu STREFA PARTNERA FLOGA:

– Aby móc  przystąpić do Programu należy mieć ukończone 18 lat
– Konta zarejestrowane przez boty lub inne zautomatyzowane rozwiązania nie mogą brać udziału w Programie STREFA PARTNERA FLOGA
– Wymagane jest udostepnienie swoich danych takich jak :pełne imię i nazwisko, ważny adres email i oraz inne informacje niezbędne do dokończenia procesu rejestracyjnego
– Konto może być używane tylko przez osobę która je założyła. Dzielenie się danymi do logowania w Programie jest zabronione
– Odpowiedzialność za utrzymanie konta oraz chronienie poufności hasła leży po stronie osoby która je założyła. Floga.eu nie ponosi odpowiedzialności za straty bądź szkody spowodowane nieprzestrzeganiem tego obowiązku.
– Jedna osoba prawna nie może posiadać więcej niż jednego konta
– Nie możesz używać Programu FTREFA PARTNERA FLOGA  do celów nielegalnych lub niedozwolonych przepisami prawa.

4. Po zarejestrowaniu się w Programie partnerskim zostanie nadany dostęp do sytemu przez który będzie można umieszczać umieścić linki, bannery lub inne grafiki w swojej witrynie, newsletterze lub innych wiadomościach, które wysyłasz do swoich odbiorców.

5. Linki partnerskie powinny odnosić użytkownika na stronę oferowanego produktu. W przypadku sprzedaży produktu dokonanej za pośrednictwem zamieszczonego przez Ciebie linku afiliacyjnego, otrzymasz prowizję w wysokości 10% wartości zamówienia. Linki afiliacyjne są automatycznie śledzone i raportowane przez nasze systemy.

6. Prowizja nie zostanie przyznana, jeżeli nasz system nie wykryje, że sprzedaż nastąpiła za pośrednictwem dedykowanego linku. Zastrzegamy sobie prawo do dyskwalifikacji prowizji uzyskanych za pośrednictwem oszustw, nielegalnych lub zbyt agresywnych, wątpliwych metod sprzedaży lub marketingu.

7. Wypłata środków należnych uczestnikowi Programu, z tytułu prowizji nastąpi w ciągu 14 dni po zaksięgowaniu wpłaty za zakup.

8. Nie można kupować produktów przeznaczonych do własnego użytku poprzez linki partnerskie.

9. Obowiązki wynikające z przystąpienia do Programu partnerskiego

Przystępując do programu partnerskiego uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

– techniczne działanie Twojej witryny i wszystkich powiązanych urządzeń
– upewnienie się, że wyświetlanie linków partnerskich w Twojej witrynie nie narusza jakichkolwiek porozumień między Tobą, a osobami trzecimi
– dokładność, prawdziwość i stosowność materiałów zamieszczanych w Twojej witrynie (wszelkie materiały związane z produktem i informacje dotyczące linków specjalnych)
– zapewnienie, że materiały zamieszczone na Twojej stronie nie naruszają praw osób trzecich (np. praw autorskich, znaków towarowych, prywatności)

10. Czas trwania Programu partnerskiego

Do programu partnerskiego można przystąpić w każdej chwili. Moment rozpoczęcia współpracy jest potwierdzany mailowo.

11. Zakazy

 Zabronione metody, zakazujemy: promowania linków w reklamach w sieci wyszukiwania (np. Google Ads) z użyciem fraz brandowych (np. lampa betonowa), używania automatycznych skryptów i programów spamujących, spamowania linkami partnerskimi w wiadomościach i komentarzach w serwisach społecznościowych, dokonywania fałszywych zakupów na fikcyjne dane.

12. Niedozwolone jest tworzenie struktur podpartnerów na własną rękę, poza programem STREFA PARTNERA FLOGA i namawianie innych osób do użycia własnych linków partnerskich w zamian za ustalone kwoty.

13. Ograniczenia odpowiedzialności

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody pośrednie, szczególne lub wtórne (lub utratę dochodów, zysków lub danych) powstałych w związku z niniejszą Umową lub Programem, nawet jeśli zostaliśmy powiadomieni o możliwości wystąpienia takich szkód.

14. Wszelkie przejawy wykorzystywania zakazanych metod promocji, które mogą niekorzystnie wpłynąć na wizerunki marek uczestniczących w programie są przez nas nieustannie monitorowane. W przypadku wykrycia przez nasz dział kontroli jakości stosowania jednej z wymienionych praktyk zastrzegamy sobie możliwość zawieszenia konta partnera z zajęciem naliczonej prowizji w celu pokrycia strat poniesionych przez współpracującą markę. 

Shopping Cart
Scroll to Top
Scroll to Top